Cốt thép GFRP

Cốt thép GFRP

Cốt thép GFRD Các tính năng và lợi ích

  1. Cường độ cao đến Trọng lượng Tỷ lệ gia cố tốt trong các ứng dụng cân nhạy cảm
  2. Sẽ không bị ăn mòn dưới tiếp xúc với một loạt các yếu tố ăn mòn bao gồm các ion clorua .
  3. Không dẫn điện cung cấp vật liệu cách điện và nhiệt tốt
  4. Thể hiện rất tốt trong các tình huống tải Cylic
  5. Tác động kháng tốt chống đột ngột và nghiêm trọng điểm tiếp xúc.
  6. Từ tính không bị ảnh hưởng bởi điện từ trường . Hiệu quả nhất khi sử dụng trong MRI và các loại thiết bị thử nghiệm điện tử.
  7. Nhẹ dễ dàng vận chuyển và lắp ráp mà không cần thiết bị nâng vật nặng.

Tỷ trọng Căng kéo, Đường kính & Chữ thập nhiều ngăn , Modulus đàn hồi 

ưghyijl