Chỉ chống cháy sợi aramid

Chỉ chống cháy sợi aramid

Chỉ chống cháy này không nóng chảy và chỉ thành thanh ở 600oF trong khi phân hủy ở 700oF, làm cho nó phù hợp cho nhiều ứng dụng công nghiệp. Thậm chí tại nhiệt độ cao, chỉ chống cháy sợi Aramid sẽ chịu được ứng suất kéo cao.

Chỉ sẽ duy trì tất cả các tính chất vật lý và hóa học không tính đến các điều kiện môi trường không thân thiện. Aramid đã thích ứng kỹ thuật sản xuất hiện đại và độc đáo để sản xuất xơ bán tinh thể. Với mạch phân tử được định hướng một phần dọc theo trục của xơ chống cháy này, người sử dụng có thể hưởng lợi từ độ bền, các tính chất vật lý và hóa học không gì sánh nổi.

Do tính chất chậm cháy tuyệt vời, chỉ chống cháy Aramid phù hợp cho vải chậm cháy, thảm chống cháy, vật liệu cách điện, quần áo bảo vệ cho lính cứu hỏa, phụ kiện cho nhân viên quân sự, các tấm chắn nhiệt trên ô tô, phụ kiện đua xe ô tô và logo thêu hoặc thêu trên quần áo chậm cháy.