Vải Ballistic Sản phẩm Vải Kevlar / Vải Ballistic Vải Ballistic Vải Kevlar / Twaron Ballistic để làm áo khoác chống đạn , mũ bảo hiểm ,tấm, vv .: Product ...
Xem Chi Tiết
SỢI VẢI ARAMID Sản phẩm miếng đệm vải 3 – D là một khái niệm mới được phát triển . Các bề mặt vải được đan xen chặt chẻ để ...
Xem Chi Tiết