Vải UD Aramid

4.8

Kiểu UD Aramid

UD Aramid Wovxxen đáp ứng cường độ chịu kéo tốt nhất .

Code No. Style Width Density

(25m/m)

Thick

ness

Weight Roll

length

Re-mark
m/m Warp Fill m/m g/m2 M
YC-150-K UD 600 0 0 0.15 150 50 /
YC-200-K UD 600 0 0 0.2 200 50 /
YC-270-K UD 600 0 0 0.27 270 50 /
YC-300-K UD 600 0 0 0.3 300 50 /
YC-350-K UD 600 0 0 0.35 350 50 /

btn-lienhebtn-hotline (2)