S-Glass roving

S-Glass roving

3.5

Hiệu suất

– Sức mạnh cao độ kéo (ASTM 2343) : 3100-3600 MPa

– Kéo modulus cao (ASTM 2343) : 83-90 GPa

– Nhiệt độ cao

– Sức bền cao.

Ứng dụng

Tổng hợp hiệu suất cao dùng cho các phân đoạn của hàng không vũ trụ , hàng hải , quân sự , công nghiệp , thể thao & giải trí .

Thông số kỹ thuật

Liner density Tex 240 276 400 660 735 1100 1200 1980
Yardage Yield 2067 1800 1250 750 675 450 423 250

btn-lienhebtn-hotline (2)