Sợi thủy tinh

 Sợi thủy tinh ( Chỉ may chịu nhiệt )

2.5

Thông tin sản phẩm:

– Áp dụng cho cách điện băng , ống bọc ngoài và vải.

– Cỡ Silane hoặc cỡ Paraffin.

Đặc điểm

– Mật độ tuyến tính nhất quán

– Bảo vệ tốt và xơ sợi thấp

– Độ bền kéo cao .

Danh sách sản phẩm Sợi thủy tinh

S/I

units(Tex)Type

& t.p.m

Inch-pounds

unitsType

& t.p.i

Size type Weight/Bobbin(kg)
EC5.5-12 Z40 ECD450 1/0 1.0Z Paraffin size 0.5kg paper bobbin
EC7-22 Z40 ECE225 1/0 1.0Z Silane size, Paraffin size 0.5kg/1.0kg paper bobbin4.0kg plastic bobbin
EC9-34 Z28 ECG150 1/0 0.7Z Silane size, Paraffin size 0.5kg/1.0kg paper bobbin4.0kg plastic bobbin
EC9-68 Z28 ECG75 1/0 0.7Z Silane size, Paraffin size 0.5kg/1.0kg paper bobbin4.0kg plastic bobbin
EC9-136 Z28 ECG37 1/0 0.7Z Silane size, Paraffin size 0.5kg/1.0kg paper bobbin4.0kg plastic bobbin

btn-lienhebtn-hotline (2)