Woven Rovings Woven Rovings (vải sợi thô dệt) là hai chiều được đan tréo với nhau trực tiếp. Woven Roving tương ...
Xem Chi Tiết
Surfacing Tissue Bề mặt mô chủ yếu được sử dụng trong các lớp bề mặt của sản phẩm FRP ...
Xem Chi Tiết
Direct Roving Direct Roving được sản xuất trực tiếp một số lượng nhất định từ các sợi riêng lẻ từ các ...
Xem Chi Tiết
Chuỗi đa trục Glass E kết hợp khâu thảm bao gồm hai hay nhiều lớp sợi thủy tinh. Một lớp ...
Xem Chi Tiết