Vải Sợi Thủy Tinh

Mô tả

VẢI SỢI THUỶ TINH 

Sau quá trình sưởi ấm  xử lý bề mặt của vải sợi thủy tinh , chúng tôi sản xuất vật liệu bán cứng gọi là ” prepreg ” với nhựa thích hợp chẳng hạn như, epoxy , phenol, và polyester không no . Các chức năng của sản phẩm này sử dụng được cho cần câu , đầu mũi tên , và nó cũng có thể áp dụng cho việc sử dụng công nghiệp.

Vải sợi thủy tinh

 

Product

ID

Width(mm)Density

(count/inch²)

Thick

ness

(mm)

Weight

(g/m²)

Woven

type(kiểu dệt)

Remark
WarpFill
YC-1031,03060520.0325PLAIN/
YC-2101,02064250.101084H

SATIN

/
YC-2181,02064260.182084H

SATIN

/
YC-2241,02050260.243024H

SATIN

/
YC-77811,02057540.233008H

SATIN

/
YC-1522

AN2

24″, 25″27″, 30″24220.15122 (4oz)PLAINSurfingboard
YC-2110

N2

24″, 25″27″, 30″18170.21187 (6oz)PLAINSurfingboard

 

 

Hotline: 0986.53.59.59

https://www.facebook.com/vaibatchongchay/