Bạt Xác Rắn

 Công Ty Hải Đông chuyên cung cấp các loại bạt che, vải Bạt Xác Rắn… Dùng trong xây dựng, che thiết bị công trình, che nắng mưa, dựng lều trại …

bạt xác rắn

 NHẬN ĐẶT MAY BẠT VỚI MỌI KÍCH THƯỚC

CÁC KÍCH THƯỚC SẴN CÓ :

 • 3 x 2 = 6m2
 • 3 x 3 = 9m2
 • 4 x 2.5 = 10m2
 • 4 x 3 = 12m2
 • 4 x 4 = 16m2
 • 4 x 5 = 20m2
 • 4 x 6 = 24m2 … etc…
 • BẠT XÂY DỰNG, CHE CÔNG TRÌNH, CHE NẮNG MƯA …
  • Dùng làm bạt lót dưới đáy các bãi chôn lấp chất thải rắn, có tác dụng ngăn không cho nước rác ngấm ra môi trường bên ngoài.
  • Dùng làm bạt lót dưới đáy cho các ao, hồ tự nhiên, các khu vực đất cát.
  • Dùng làm bạt lót dưới đáy đập thủy lợi, kênh dẫn dòng.
  • Dùng làm bạt lót dưới đáy cho các ao nuôi trồng thủy hải sản trên cát.
  • Dùng làm bạt lót các bãi thải của nhà máy, các khu vực khai thác khoáng sản
  • Dùng làm bạt lót dưới đáy cho các bồn chứa, bể chứa xăng dầu…
  • Dùng đổ bê tông cho các công trình xây dựng
 • Hotline: 0986.53.59.59https://www.facebook.com/vaibatchongchay/