Vải Sợi Thủy Tinh

VẢI SỢI THUỶ TINH 

Sau quá trình sưởi ấm  xử lý bề mặt của vải sợi thủy tinh , chúng tôi sản xuất vật liệu bán cứng gọi là ” prepreg ” với nhựa thích hợp chẳng hạn như, epoxy , phenol, và polyester không no . Các chức năng của sản phẩm này sử dụng được cho cần câu , đầu mũi tên , và nó cũng có thể áp dụng cho việc sử dụng công nghiệp.

Vải sợi thủy tinh

Product ID Width(mm) Density (count/inch²) Thickness (mm) Weight (g/m²) Woven type(kiểu dệt) Remark
Warp Fill
YC-103 1,030 60 52 0.03 25 PLAIN /
YC-210 1,020 64 25 0.10 108 4H SATIN /
YC-218 1,020 64 26 0.18 208 4H SATIN /
YC-224 1,020 50 26 0.24 302 4H SATIN /
YC-7781 1,020 57 54 0.23 300 8H SATIN /
YC-1522 AN2 24″, 25″27″, 30″ 24 22 0.15 122 (4oz) PLAIN Surfingboard
YC-2110 N2 24″, 25″27″, 30″ 18 17 0.21 187 (6oz) PLAIN Surfingboard

Hotline: 0986.53.59.59

https://www.facebook.com/vaibatchongchay/